Liên Hệ Với Chúng Tôi Ngay

Chăm sóc và tôn trọng khách hàng luôn là giá trị hàng đầu mà chúng tôi tâm niệm. Chính vì thế, chúng tôi luôn cố gắng giải quyết thắc mắc và lắng nghe phản hồi từ bạn.

Có các phương thức thanh toán nào?

Chuyển tiền bằng: Điện chuyển tiền (TT: Telegraphic Transfer Remittance) hoặc bằng Thư chuyển tiền (MTR: Mail Transfer Remittance).

Trả tiền lấy chứng từ (C.A.D: Cash Against Document).

Nhờ thu (Collection).

Tín dụng thư (L/C: Letter of Credit).

Bitcoin.

Phòng có đa bao nhiêu người sử dụng?

Dữ liệu đang được cập nhật...

Có phương tiện di chuyển sẵn có không?

Dữ liệu đang được cập nhật...

Chúng tôi muốn thay đổi thời gian đặt phòng?

Dữ liệu đang được cập nhật...